Vad är din flopp-procent vid MTT-spel?

Som pokerspelare kan du välja att spela cashspel i de olika pokerrummen, men du kan även välja att delta i olika turneringar som anordnas.

MTT, som betyder Multi Table Tournament, det vill säga flerbordsturnering, är en mycket omtyckt variant av turnering, och som nybörjare finns det mycket att lära sig genom att delta i sådana, medan mer erfarna spelare också kan utveckla sitt spel samtidigt som de tävlar om stora prispengar.

Många, i synnerhet nybörjare, begår dock en del misstag när de deltar i den här typen av turneringar, och ett vanligt sådant misstag är att ha en alltför hög flopp-procent.

Att tänka på när du spelar MTT

När du deltar i en flerbordsturnering finns det vissa saker som du bör tänka på. Först och främst bör du tänka på att det finns en del skillnader mellan cashspel och flerbordsturneringar. Många väljer att syna floppen alltför ofta i flerbordsturneringar av ren vana, på grund av att de brukar göra det i cashspel.

Där ligger en bra procent på 30%, medan du i flerbordsturneringar bör ligga på 10-15% i det tidiga skedet, och på cirka 15-20% när du kommit till mellanstadiet av turneringen, vilket även gäller i det sena skedet.

När du funderar på att syna floppen bör du ta med vissa saker i beräkningen, exempelvis vart du sitter vid bordet, vad du har för hand och vilka som sitter med vid bordet och hur de spelar. Sitter du i en sen position har du goda chanser att lyckas eftersom du då har de flesta viktiga fakta innan du fattar ditt beslut.

Om du däremot sitter i en tidig position vid bordet kan det ofta vara ett misstag att syna floppen, och det är där många spelare höjer sin procent i onödan. Att börja använda en turneringsindikator kan vara ett bra sätt att förbättra ditt spel i turneringar.

Du får då tillgång till flopp-procent på turneringens deltagare och på det sättet kan du anpassa dig till de andra spelarnas spelsätt. Du kan då höja där det behövs, och lägga dig där det behövs, när det är din tur att försvara blindarna.

Anledningar till att oerfarna spelare ofta får höga flopp-procent

Nybörjare har ofta höga flopp-procent, och det finns flera anledningar till detta. En anledning är att många oerfarna spelare väljer att sprida ut sina risker på många olika spel, och de tror att de har större chans att vinna om de synar fler floppar, vilket i och för sig kan vara sant, men det innebär även fler risker.

Problemet är att när vinsten väl kommer så är sannolikheten stor att spelaren ifråga redan har spelat så många händer att han ändå gått med förlust.

En annan anledning till en hög flopp-procent är att spelaren många gånger inleder med en usel hand. Det är viktigt att man bara synar floppen om man har en riktigt bra hand, i synnerhet i ett tidigt stadie av turneringen, när många spelare fortfarande finns med i tävlingen.

Sitter man med par i kungar, damer eller ess kan man syna, precis som med lägre par och färgkombination från sen position, annars bör man hellre avstå.

Under turneringens gång bör flopp-procenten stiga, eftersom man då kan spela mer riskfyllt, och våga sig på att syna floppen med en hand med par.