Strategier för rebuy satellit-turneringar

Innan du över huvud taget ger dig in i en rebuy satellit-turnering bör du alltid kolla om det lönar sig, det vill säga om vinsten lönar sig gentemot de risker du tar. En rebuy turneringsstrategi kräver i snitt 5 x inköp, och det måste du ställa i relation till värdet av första priset i turneringen. Eftersom det handlar om återinköp måste du tänka på att vinstsumman måste jämföras mer noggrant med inköpskostnaden, än vid en vanlig satellit flerbordsturnering. Många glömmer detta, och får inte ut så mycket som man väntat sig av spelet. Men, självklart kan du bortse från detta om det gäller en turnering du bara måste lägga vantarna på, eller om det är en satellit-turnering med återinköp inför ett stort huvud-event.

Ta reda på värdet av återinköp för satellit-platsen

På samma sätt måste du också ta reda på det aktuella värdet av prispotten för platsen i nästa turnering som gäller vid vinst i satelliten. Nu ska sägas att de flesta satellit-turneringar du hittar där ute är givande. Det är faktiskt väldigt få, som vid en närmare granskning, visar sig inte vara värd insatsen.

Vi kan ge ett exempel: om du betalar 50 kr för att gå in i en satellit-turnering med 500 deltagare, och priset i turneringen är en plats för 2000 kr i nästa event, kan man bli lurad att tro att prissumman är 500 x 50 kr, det vill säga 25 000 kr. Men om de tio bästa spelarna får en plats i nästa tävling, betalas bara 20 000 kr av denna pott ut. Du får alltså i huvudsak ett negativt värde på denna turnering. Det gäller helt enkelt att praktisera vanlig enkel matematik när du ska välja vilken turnering du ska gå in i. Men, återigen gäller förstås att om du sätter större värde på en plats i turneringen, än till prisvärdet i pengar, ska du naturligtvis välja den turnering du vill.

Priset på platsen i en flerbords satellit-turnering måste du alltid ta med i beräkningen i din turnerings-strategi. Om du är ute efter en vinstsumma på riktigt stora belopp kan det löna sig att spela mycket aggressivare och ta större risker. Att spela aggressivt i början av en satellit flerbordsturnering är avgörande om du vill ha bra betalning för din insats. Att tidigt ta risker, för att senare ha chans att dubbla eller fyrdubbla din stack sätter dig i en mycket bättre position för senare skeden i turneringen. Denna strategi fungerar inte nödvändigtvis i vanliga flerbordsturneringar, eftersom de inte fungerar på samma sätt. Vid en rebuy turnering kan du gå ut och köpa in dig för en andra chans.

Den största skillnaden mellan en satellit-turnering och en vanlig flerbordsturnering är att i en satellit fördelas oftast prissumman lika bland de bästa spelarna. I en vanlig turnering spelar din slutgiltiga placering stor roll, för hur stor utbetalningen ska bli. I en satellit-turnering spelar det inte så stor roll var du slutar, och om du befinner dig på en ”pay off”-plats finns det alltså ingen anledning att ta stora risker i slutet av turneringen.