Att bryta bubblan i en MTT

Ett av de viktigaste momenten i MTT-spel är att bygga upp till Bubblan. I det skedet av spelet, i Bubblan, behöver bara ett fåtal spelare till försvinna ut innan alla som är kvar är i pengarna. Så håller du dig kvar i Bubblan kan du alltså räkna med att vara med och dela på pengarna. För att kunna spela detta skede på ett sätt som låter dig förbättra ditt ROI (return on investment) finns en del avancerade koncept som du behöver lära dig.

ICM och turneringsequity i Bubblan

Ett koncept, eller en metod, för att spela en flerbordsturnering upp till Bubblan handlar om ICM, det vill säga Independent Chip Model. På svenska blir det Oberoende Chip-modellen, men för att kunna använda den vedertagna förkortningen ICM utgår vi från det engelska namnet i fortsättningen.

Detta är en mycket viktig idé även om den är ganska ny. ICM går ut på att förflytta tonvikten från att fatta dina beslut utifrån EV, förväntat värde, eller chipvärde, till att istället utgå från turneringsequity. Denna kallas $EV, och det är alltså det motsvarande värdet i rena pengar.

Att anpassa sig till Turnerings equity

Om du vanligtvis spelar de så populära 6- max cash spelen med högst sex spelare vid bordet, är du van att använda chip equity, eller det förväntade värdet, när du ska fatta dina beslut. Många av de beslut du tar är troligen grundade i uträkningar om pottens värde, kanske genom att använda verktyg, som exempelvis Poker Stove.

När du ska besluta dig för om du ska göra en större satsning i river (det femte och sista gemensamma kortet), måste du ta med i beräkningen bredden av dina motspelares händer, och om ditt värde i potten är högre än motspelarens. I en turnering måste du tänka på ett lite annorlunda sätt, eftersom det finns flera viktiga skillnader mellan cash games och turneringar.

Den första skillnaden ligger i att i en flerbordsturnering minskar värdet på varje chip allt eftersom spelet framskrider och du kommer närmare in i pengarna (ITM). Denna minskning kan lättast förklaras med den annorlunda strukturen av prispengar i turneringar.

Låt oss ta ett exempel:

Du spelar i en turnering med $100 buy-in. Du startar då med 1500 chips, vilket skulle innebära att varje chip har ett värde av 0,07 dollar. Om vi låtsas att det är 100 startande i turneringen och du, efter timmar och åter timmar av spel, vinner turneringen med 150000 chips, och första priset som turneringsetta är 1500 dollar. Då är alltså varje chips bara värt 0,01 dollar, vilket alltså visar att värdet på chipsen minskar hela tiden under turneringen.

Denna minskning påverkar förstås den strategi du bör ha, och om du använder den grundläggande chip equity i en flerbordsturnering ger det inte alltid ett positivt EV. Värdeminskningen gör att du riskerar att intjänade extra chips inte ökar värdet på din stack på samma sätt som de skulle göra i ett cash game. Man kan också säga att belöningen för att tjäna ett antal extra chips i en MTT, är lägre än att förlora samma mängd chips. Detta gör att det alltså inte är någon mening med att göra riskabla drag om du är lite favorit vid visningen.

Vad är turnerings equity?

Turneringsequity är det sanna förväntade värdet av varje chips, där man tagit hänsyn till både turneringens prispool, din och dina motspelares chips stackar.

För att visa vad vi menar kan vi ta följande exempel:

En 1-dollars MTT har nu endast tre spelare kvar vid finalbordet – spelare A, B och C. Spelare A har 5000 chips, och spelare B och C har vardera 2500 chips. Vinsterna i turneringen är:

första pris: 50 dollar

andra pris: 30 dollar

tredje pris: 20 dollar

För att vi ska kunna räkna ut det rätta värdet av varje spelares chips, måste vi ha en bra $EV kalkylator till vår hjälp. SNGWizard är en sådan kalkylator som kan räkna ut detta automatiskt åt oss.

Resultatet vi då får är följande:

Spelare A , med 5000 chips, har chips värda 38,33 dollar

Spelare B, med 2500 chips, har chips värda 30,83 dollar

Spelare C, med 2500 chips, har chips värda 30,83 dollar

Detta visar varje spelares turnerings equity.

Att ta lönande $EV beslut i Bubblan

Allt detta vi beskrivit ovan är sådant du behöver veta för förstå hur du ska kunna spela i Bubblan.

Då du ska fatta korrekta beslut för om du ska gå all-in, syna eller lägga dig mot olika motspelare, ska dessa alltid baseras på dessa punkter. Genom att titta på det förväntade värdet av $EV kan vi ta bättre beslut, som är baserade på risker och belöningar av turneringsvärdet.

Det är viktigt att ta med i beräkningen, den värdeminskning som stacken av chips kommer att utsättas för under spelets gång. Detta innebär att du måste spela extremt tight upp till Bubblan, eftersom det är större risk att du förlorar din chipstack, än vad förtjänsten av att dubbla blir. Även om du vet att du är en marginell favorit gör turneringsvärdet att det ändå förmodligen kan vara olönsamt att matcha senaste satsningen.

Storleken på din stack

Om dina planer är att vinna en turnering, som till exempel en 180 mans $5 MTT, måste du förstås spela mer aggressivt, och stjäla mer pre-flop från positionen, men om du istället planerar att vara i pengarna i slutet av turneringen är det bättre att spela an tight ABC poker, och undvika konfrontation med stora stackar, med 50 stora mörkar eller mer.

Nästa viktiga faktor i ditt spel upp till Bubblan är storleken på din stack. I det här skedet kan en stack på runt 30 stora mörkar vara bra, och om du har det, fortsätt då att spela en tight aggressiv poker. Är din stack mindre är din MTT-strategi begränsad.

Dra fördel av andra efter Bubblan

Många spelare slappnar av efter Bubblan och det kan du dra fördel av i ditt spel. De har kanske redan nått sitt mål, bara genom att ta sig igenom Bubblan, och kommer därför att chansa och spela ett mer spektakulärt spel, som inte är så genomtänkt. Du kan hitta en massa bra tips om re-stealing och floating, som kan vara till god hjälp när du vill vinna över dessa spelare.

 

>>>Spela en pokerturnering hos Titan Poker<<<